Topic: Erfaringer Brintellix søges

Lang historie kort; Har været i behandling for depression siden datters fødsel for nu 19 år siden. Blev sidste sommer ændret i medicinsk behandling (fik Fluanxol i lav dosis, Cipramil samt Cymbalta). Min privat prakt. psykiater og jeg besluttede os for at skifte Cipramil ud med Brintellix. Det forløb fint. Samme sommer blev jeg sat i behandling med et blodtryksnedsættende middel. Grundet forskellige fysiske sympt. samt begyndende kvalme+opkastning stoppede jeg med Brintellix og Fluanxol og senere også cymbalta i starten af august (havde kun fået 5 mg Brintellix i forløbet). Nå, der var en masse miskmask af medicin og tilmed begyndte jeg på Oxapax pga natlig hjertebanken. I.la.a af august md, fik jeg det dårligere og dårligere psykisk. Oxapax øgedes langsomt (tilvænning). Jeg var nu min egen behandler.
Jeg har altid klaret mig på ovenstående førstnævnte behandling. Har ganske vist haft perioder hvor det ikke har været helt godt. Men jeg har "klaret mig igennem".
Jeg vil blot høre dig, Poul Videbech, samt andre om I har erfaringer med Brintellix? Stoffet er jo ret nyt (kun 2-3 år i DK). I kraft af mine erfaringer med psykofarmaka (19 år!), er jeg efterhånden også blevet lidt klogere på SSRI, SNRI, TCA, samt GABA. Jeg ved at benzodiazepiner (deriblandt Oxapax) stimulerer GABA. Og længere tids brug af benzo'er kan give depression. Og jeg ved nu også at Brintellix går ind og påvikre GABA. Nu spørger jeg så: kan lang tids behandling med/brug af Brintellix give en depression, som fagkundskaben ikker er opmærksom på???? Jeg bør selvfølgelig tilføje, at jeg medio december 2016 endte med indlæggelse i 7 uger og blev behandlet med 13 ECT-behandlinger med effekt, tildels.