FORSKELLE PÅ FØDSELSDEPRESSION OG ANDRE DEPRESSIONER

Forskere diskuterer ivrigt, om depressioner, der opstår efter en fødsel, er så specielle, at de fortjener at få deres eget navn, eller om de er som alle andre depressioner, men bare rammer på et meget uheldigt tidspunkt. I den officielle diagnoseliste ICD-10, eksisterer begrebet ikke som selvstændig diagnose. Det vil sige, at fødselsdepressioner rubriceres sammen med alle andre depressioner. Et af stridspunkterne er, om kvinder har forhøjet risiko for depression efter en fødsel, eller om risikoen svarer til den der, gælder for kvinder, som ikke har født. Nogle forskere finder, at risikoen for disse psykiske sygdomme er højere her end på andre tidspunkter af kvindens liv, mens andre ikke er enige.

Mange af symptomerne på depressioner, der opstår efter en fødsel, er de samme som for andre depressioner, men angst og tvangstanker optræder særligt hyppigt sammen med de depressive symptomer, hvis kvinden lige har født. Enkelte undersøgelser tyder også på, at behandling af fødselsdepressioner stiller særligt store krav til psykiateren i forhold til andre depressioner, fordi disse depressioner ofte responderer langsommere på behandling end andre depressioner. Hvis man har haft en fødselsdepression, har man også forøget risiko for senere i livet at få depressionen, også uden forbindelse med fødsler.

Diskussionen er ikke afsluttet, men selv om det skulle vise sig, at fødselsdepressioner, hvad angår hyppighed og måske andre forhold, ligner alle andre depressioner hos kvinder, mener jeg alligevel, at der er visse forhold, der berettiger til, at man fra professionel side viser dem særlig interesse. For det første rammer de en lille familie på det mest sårbare tidspunkt, hvor belastningen i forvejen er maksimal. For det andet kan psykisk sygdom formentlig true det lille barns opvækst og udvikling, hvilket vil blive omtalt nøjere i det følgende. For det tredje er de problemstillinger, som dukker op i en psykoterapi af fødselsdepressioner ofte helt specielle. Endelig skal man ved eventuelt valg af medicinsk behandling tage hensyn til amningen.