"TUDETURENE" OG FØDSELSPSYKOSERNE
Mange mennesker forveksler fødselsdepressioner med de såkaldte "tudeture" eller med fødselspsykoser.

om nævnt er der i al væsentlighed 3 psykiske tilstande, der kan opstå efter en fødsel: ”tude-turene”, fødselspsykosen og fødselsdepressionen. De to sidstnævnte af dem må regnes med til de egentlige psykiske sygdomme, men de to førstnævnte skal kort omtales her, for at man kan skelne dem fra depressionerne.


"Tudeturene"

Omkring halvdelen af alle kvinder, der har født, kender til det følelsesmæssige oprør, som kan opstå i dagene efter fødslen. Kvinden kan føle sig trist og anspændt, er ofte træt og irritabel og har let til gråd. Denne tilstand har ikke noget godt navn på dansk, men hedder på engelsk maternity blues, altså ”moderskabs tristhed”. Det er vigtigt at skelne den fra de egentlige fødselsdepressioner. Tilstanden kan ikke kaldes en sygdom, men er snarere en normal reaktion på den store begivenhed, man lige er kommet igennem. En slags udløsning af forventningen, der er bygget op gennem 9 måneder. Nu skal kvinden til at udvikle følelser over for den lille ny og prøve sig selv af som mor: kan jeg mon få amningen til at fungere? er jeg god nok? osv. osv.
Denne turbulens svinder imidlertid af sig selv i løbet af få dage, og vil ikke blive omtalt yderligere her.


Fødselspsykosen

Fødselspsykosen er en meget alvorlig, men heldigvis også sjælden sygdom. Kun ca. 1 ud af 1000 fødende rammes. En psykose er en egentlig sindssygdom. Det vil sige, at den syge for eksempel hører stemmer, uden at der er nogen mennesker i nærheden, eller ser syner. En depression kan imidlertid også udvikle sig til en psykose. Det sker, hvor depressionen bliver værre og værre, og selvbebrejdelserne får karakter af vrangforestillinger, hvor kvinden er tynget af en meget svær og helt urealistisk skyldfølelse. Det kan være, at hun føler sig skyldig i noget, hun absolut ikke kan være skyldig i, fx en forbrydelse eller katastrofe. Måske føler hun, at hun bliver forfulgt og skal straffes på grund af noget sådant. Af og til vil sådanne kvinder forsøge at begå selvmord, simpelt hen for at undgå forfølgerne.
Hvis en depression er ved at udvikle sig i en sådan faretruende retning, vil der oftest være forskellige advarselssignaler. Kvinden sover næsten ikke om natten, spiser og drikker kun sparsomt, og der kan være perioder, hvor hun er desorienteret og forvirret.
Fødselspsykoser vil altid kræve indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, fordi de kan udvikle sig meget hurtigt – over få dage – og fordi der kan være fare for moderens eller barnets liv.