BEHANDLING

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at fødselsdepressioner spænder over et meget bredt spektrum af tilstande. Lige fra lette depressioner, der måske ikke behøver anden behandling end støtte fra forstående pårørende, til meget svære tilstande som kræver indlæggelse på psykiatrisk afdeling og medicinsk behandling.

Lettere depressioner

Undersøgelser fra Edinburgh har vist, at ved lettere fødselsdepressioner er støtte fra specielt uddannede sundhedsplejersker af stor betydning. Ved at bruge måske fem ekstra samtaler på kvinden, hvor man først og fremmest koncentrerer sig om hende og hendes problemer fremfor om barnet, kan sådanne sundhedsplejersker give så meget støtte, at tilstanden bedres afgørende. Information til pårørende er af stor betydning, således at de forstår, hvordan de kan støtte den syge, og hvad de skal undgå for ikke at forværre tilstanden.

Sværere tilfælde

Sværere tilstande end dette kan behandles enten med samtaleterapi og/eller medicinsk antidepressiv behandling. Det, der afgør, hvad der er den rette behandling, er depressionens sværhedsgrad. Ved svær forpinthed, selvmordstanker og svære søvnforstyrrelser, er der ingen tvivl om, at medicinsk behandling er nødvendig og kan så suppleres med samtaleterapi afpasset efter kvindens tilstand. Hvis ikke depressionen er karakteriseret af de nævnte svære symptomer, kan samtaleterapi alene være et godt valg. Dette kræver imidlertid, dels at kvinden er motiveret for det, og det er ikke alle kvinder, som er det, dels at der er nem adgang til tilstrækkeligt godt uddannede psykoterapeuter.

Praktiserende læger

En del praktiserende læger interesserer sig for psykoterapi og har taget uddannelse inden for området og er derfor i stand til at behandle deres patienter på denne måde. I de tilfælde, hvor den praktiserende læge beslutter sig for antidepressiv behandling, er det imidlertid meget vigtigt, at behandlingen ikke står alene. Hvis ikke lægen er uddannet til at kunne give psykoterapi, kan han i hvert fald supplere behandlingen med støttende samtaler, som har meget stor betydning. En undersøgelse for nylig viste således, at støttende og rådgivende samtaler ved praktiserende læge er et meget vigtigt supplement til den antidepressive behandling. Nogle gange kan sådanne samtaler endog betyde, at man kan undvære medicinen, igen afhængigt af depressionens sværhedsgrad. Dette er en meget stor fordel for disse kvinder, fordi man derved ikke risikerer at påvirke amningen.

Viderehenvisning

En anden mulighed er en henvisning til praktiserende speciallæge i psykiatri, som er i stand til både at behandle psykoterapeutisk og medicinsk, men dette tilbud kan være mindre aktuelt pga. lang ventetid. En del psykiatere har dog ”akut-tider” til særligt presserende tilfælde. Behandlingen betales af sygesikringen.

Alternativt kan man blive henvist til en psykolog af sin egen læge, og kan så få en del af honoraret betalt af sygesikringen. Imidlertid er det ikke alle psykiatere og psykologer, der mestrer de psykoterapeutiske teknikker, som har vist sig at være effektive over for depressioner. Det drejer sig om den såkaldte kognitive eller den interpersonelle psykoterapi. Hvis man ønsker psykoterapi hos psykolog eller psykiater, kan man således på forhånd spørge om den pågældende terapeut mestrer en af disse teknikker, således at man er sikret den bedst mulige behandling.

Et af problemerne ved selv at bevæge sig ud på terapimarkedet er, at titlen psykoterapeut ikke er beskyttet. Dvs. at man ikke har nogen som helst garanti for, at den pågældende behandler har en relevant terapeutisk uddannelse bag sig. Efter min mening bør man derfor altid vælge enten en psykiater eller en psykolog og, i det sidste tilfælde, helst en psykolog med erfaring fra psykiatrisk afdeling. Både psykiatere og sådanne psykologer har nemlig en lang klinisk efteruddannelse bag sig, og det betyder, at de dels kan genkende sværere depressioner, når de kommer ud for dem og dels ved, hvad de skal gøre ved det. Nogle gange ses nemlig, at depressionen forværres under en eventuel terapi, og så er det meget vigtigt at terapeuten opdager dette og griber ind på rette måde.

Undersøgelser viser, at kognitiv eller interpersonel psykoterapi er effektive i omkring 60 % af tilfældene. Har man prøvet et sådant terapiforløb uden tilstrækkelig effekt, er det oplagt at forsøge at kombinere med antidepressiv medicin. Dette kræver imidlertid lægelig vurdering.

Antidepressiv medicin

Der eksisterer mange myter omkring den medicinske behandling. Mange mennesker forestiller sig pga. den megen presseomtale af de moderne antidepressive midler, at man bliver lykkelig eller euforisk af dem, samt at man kan blive afhængig af dem, ligesom en narkoman bliver afhængig af heroin. Disse myter er fuldstændigt forkerte. Hvis ikke man har en depression, som medicinen hjælper på, holder man ret hurtigt op med at tage medicinen pga. bivirkningerne. Man bliver ikke høj af medicinen og heller ikke afhængig af den. Medicinen er temmelig effektiv. I omkring 60-70 procent af tilfældene forsvinder depressionen.

Bivirkningerne kan til gengæld være generende. Nogle mennesker oplever kvalme, indre uro og eventuelt søvnforstyrrelser, særligt i de første dage efter de har påbegyndt behandlingen. En anden bivirkning, som kan være meget generende og som kan vare et godt stykke tid, er nedsat seksuel lyst. Det kan være en stor belastningen for parforholdet. Som regel aftager disse bivirkningerne efter et stykke tid, men er de for slemme kan man skifte til andre stoffer med en anden bivirkningsprofil.

Et helt specielt problem med medicinsk behandling af fødselsdepressioner er, at de forskellige former for medicin udskilles i større eller mindre mængde i ammemælk, og derved kan tænkes at påvirke barnet. Det sikreste er derfor at undlade at amme, hvis man er i medicinsk behandling. Undersøgelser fra udlandet tyder dog på, at man godt i visse tilfælde og med visse antidepressive stoffer kan fortsætte amningen. Dette kræver imidlertid individuel rådgivning hos læger og psykiatere med særlig ekspertise inden for denne problematik.

En del ammende kvinder behandler sig selv med håndkøbsmidler mod depression, idet de fejlagtigt tror, at naturmedicin er ufarligt for barnet. Imidlertid er der undersøgelser, der viser at netop denne form for behandling medfører ubehagelig påvirkning af barnet. Derfor bør ammende kvinder aldrig behandle sig selv med medicin, hverken natur- eller anden medicin, uden at have drøftet det med lægen.

Endelig skal man huske, at når man vil ophøre med medicinen, skal det ske gradvis. Et aftrapningsskema over nogle uger til en måned er en god ide. Ellers kan man risikere at opleve ubehag i forbindelse med ophør med medicinen. Det drejer sig typisk om nogle dages influenza-agtige gener. Dette skal man drøfte med den læge, som har ordineret behandlingen.

Samtaleterapi kombineret med medicinsk behandling

Flere undersøgelser tyder på, at hvis man kombinerer samtaleterapi og medicinsk antidepressiv behandling, virker denne kombination mere effektivt end hver behandling givet for sig. Dette står i modsætning til tidligere forestillinger, hvor man mente, at man måtte vælge enten det ene eller det andet. Årsagen til, at kombinationsbehandlingen er så effektiv, er formentlig, at man relativt hurtigt får de allermest plagsomme symptomer under kontrol, således at det bliver muligt i højere grad at koncentrere sig om samtalerne. Specielt hvis depressionen er sværere, vil det være halsløst og grusomt at forsøge at behandle med samtaler alene. En kvinde kan være så forpint og angst, at hun er ude af stand til at koncentrere sig om samtalerne. Måske er hun dødtræt på grund af søvnproblemer eller plaget af selvmordstanker. Andre kvinder henslæber en forfærdelig tilværelse i månedsvis uden effekt af en psykoterapi. I disse tilfælde må man, som nævnt, tilråde at samtalerne kombineres med en medicinsk antidepressiv behandling.

Beroligende medicin

Brugen af beroligende og sløvende medicin, dvs. de såkaldte benzodiazepiner (fx stesolid), er derimod almindeligvis mindre heldig. Disse stoffer vil ofte modvirke eventuel samtaleterapi og psykologisk bearbejdning af depressionen og dens årsager, og de er ikke effektive til en egentlig depression. Ved svære søvnforstyrrelser eller svær angst kan det dog være rimeligt at lindre symptomerne samtidig med, at anden behandling sættes i værk.