PSYKOTERAPI OG MEDICINSK BEHANDLING?

Ønsker du psykoterapeutisk behandling eller råd om medicin?
Ønsker du en eller flere konsultationer?

Jeg kan bl.a. hjælpe dig med

  • Depressioner og angsttilstande opstået under graviditeten eller i efterfødselsperioden
  • Enten psykoterapeutisk eller medicinsk behandling i egentlige forløb eller bare "second opinion" i forbindelse med behandling hos psykolog eller egen læge

Hvordan foregår det?

Du kommer til en eller to samtaler, hvor jeg prøver at kortlægge hele forløbet incl. dine symptomer og hvad der evt. måtte være forsøgt af behandling.

Resultatet af disse samtaler drøfter jeg naturligvis med dig. Desuden diskuterer vi om behandling er nødvendig og i givet fald, hvilken behandling jeg kan foreslå. Det er så op til dig at beslutte hvad der videre skal ske.

Mange gange er der efter en sådan grundig kortlægning ikke grund til at gøre yderligere, fx fordi det er en let depression, som du godt selv kan kæmpe dig ud af. Andre gange følger vi det over nogle gange, hvor vi taler om, hvordan du har det og hvad der sker i dine omgivelser, som kan tænkes at påvirke dig.

Indimellem er medicinsk antidepressiv behandling nødvendigt, men så drøfter vi grundigt fordele og ulemper inden du træffer den endelige beslutning herom.

Andre muligheder for konsultationer

En del kvinder er allerede i medicinsk antidepressiv behandling, men
  • de ved ikke om den egentligt er nødvendig og vil gerne drøfte det med en udenforstående expert
  • den virker ikke ordentligt, fx. pga. for mange bivirkninger
  • de ønsker at blive gravide igen og vil høre om evt. problemer omkring samtidig behandling og graviditet
  • de har det egentligt godt, men ønsker nogle ting bearbejdet i forbindelse med depressionens opståen

Hvad er mine kvalifikationer?

Jeg er speciallæge i psykiatri. Dvs. at jeg har gennemgået en lang klinisk uddannelse efter lægeuddannelsen.
Jeg er godkendt vejleder i psykoterapi. Dvs. at jeg har en lang uddannelse i samtaleterapi.
Jeg har de sidste 15 år således haft mænd og kvinder med fødselsdepressioner og -angst i terapi.
Jeg har i samme periode forsket i disse sygdomme og skrevet videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter. Desuden har jeg været supervisor på forskellige projekter med terapi til kvinder med fødselsdepressioner.
Jeg har forsket i antidepressiv behandling af gravide og ammende og været med til at skrive officielle vejledninger ang. dette for Sundhedsstyrelsen.
Jeg har skrevet en del bøger og artikler på dansk om fødselsdepressioner. Desuden en omfattende foredragsvirksomhed.
Jeg har siden 1998 været webmaster på disse sider.

Klinikken ligger i Risskov, men der er desværre nogle måneders ventetid. Send evt. en mail, så ringer jeg dig op.

Ingen overenskomst med sygesikringen, dvs. du behøver ikke lægehenvisning, til gengæld skal du selv betale for konsultationen.