DEFINITION AF DEPRESSION
Ordet depression er gået ind i det danske sprog. Derved er begrebet i fare for at miste sin betydning og blive udvandet. Det er derfor meget vigtigt at holde sig for øje, hvad vi forstår ved en depression i psykiatrisk sammenhæng. Verdenssundhedsorganisationen WHO har således udarbejdet definitioner af de forskellige psykiske sygdomme, en sygdomsklassifikation, som Danmark tiltrådte i 1994. I tabellen nedenfor er vist, hvordan læger og psykologer i store dele af verden definerer en klinisk depression.

Kriterier på depression ifølge Verdenssundheds- organisationen WHOs Internationale klassifikation (ICD-10).

Depressiv episode:

A. Tilstanden har varet mere end 14 dage.

B. Mindst to af følgende symptomer er til stede, hver dag, det meste af dagen:

1. Følelse af nedtrykthed
2. Markant nedsat lyst eller interesse
3. Nedsat energi, svær træthed

C. Mindst to af følgende symptomer er til stede, hver dag, det meste af dagen:

1. Nedsat selvtillid eller selvfølelse
2. Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
3. Tanker om døden eller om selvmord
4. Besvær med at tænke og koncentrere sig
5. Agitation eller hæmning
6. Søvnforstyrrelser
7. Signifikant ændring af vægt/appetit. Oftest tab af appetit og vægt.

Hvis patienten opfylder kriterium A og to af B og C kriterierne, taler man om en let depression.
En let depression kræver ikke behandling.

To af B kriterierne og 4 af C kriterierne svarer til en moderat depression.
Den vil oftest kræve psykoterapeutisk eller medicinsk behandling.

En svær depression skal opfylde alle tre B kriterier og 5 eller flere af C kriterierne.
Behovet for medicin vil være stort, ofte skal der også indlæggelse til.

NB
Man kan ikke stille diagnosen depression på sig selv. Dertil er man alt for involveret og man kan ikke overskue symptomerne, hvis man har dem.

Det kræver også klinisk erfaring at bruge dette tilsyneladende enkle skema. For alle mennesker har symptomer ind i mellem, men de skal være til stede i en hvis grad, før de tæller med!