Klinisk psykiatrisk uddannelse

Kandidat fra Århus universitet januar 1983 med gennemsnittet 10,3. Eksamensresultat i psykiatri: 13.

Postgraduate ansættelser:

Fra Til Sted

1.02.84 - 31.07.84 Kirurgisk afdeling, Grenå sygehus
1.08.84 - 31.01.85 Medicinsk afdeling, Odder sygehus
1.02.85 - 30.06.85 Psykiatrisk afd., Randers centralsygehus
1.07.85 - 30.04.87 Afsnit A, Psykiatrisk hospital i Århus
1.05.87 - 30.04.88 Neuromedicinsk afd. Bispebjerg hospital
1.05.88 - 30.04.90 Kursusstilling psyk.afd. Bispebjerg hospital
1.05.90 - 30.08.90 Vikar for 1. reservelæge, psyk.afd. Bispebjerg
1.09.90 - 30.09.93 1.reservelæge, Afsnit A. Psykiatrisk hospital i Århus
1.10.93 - 30.11.94 1.reservelæge, Retspsyk.afd. Psykiatrisk Hospital i Århus
1.12.94 - 31.09.97 1.reservelæge, Afdeling for biologisk psykiatri, Psykiatrisk Hospital i Århus
1.10.97 - 01.03.98 Vikar for overlæge, Afdeling for biologisk psykiatri, Psykiatrisk Hospital
1.03.98 - 01.07.07 Overlæge sammesteds
1.07.07 - 31.03.13 Ledende overlæge Center for Psykiatrisk Forskning
1.07.07 - 30.04.15 Professor i Klinisk Psykiatri, Aarhus Universitet
1.04.13 - 30.04.15 Overlæge på afd. Q, Afdelingen for Affektive sygdomme, Aarhus Universitetshospital, Risskov
1.05.13 - Medlem af Retslægerådet
1.05.15 - Professor og overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup

Januar 1992: anerkendelse som speciallæge i psykiatri.

Jeg har en bred klinisk uddannelse på psykiatriske afdelinger i såvel Århus, Randers som København. Jeg har mere end tre års distriktspsykiatrisk erfaring fra Djursland samt Københavns Nordvest kvarter. Endelig har jeg gennem 1 år arbejdet med retspsykiatri.

Siden 1998 har jeg været overlæge på daværende Afdeling for Biologisk Psykiatri, nu Center for Psykiatrisk Grundforskning. Efter at dette forskningscenter blev nedlagt pga. omstruktureringer 1. april 2013 er jeg blevet overlæge på afdeling Q, Afdeling for Affektive sygdomme, Aarhus Universitetshospital, Risskov. Denne stilling rejste jeg fra 30.04.2015.

Vil du se hvad jeg har skrevet af bøger og artikler, så klik her.

Psykoterapeutisk erfaring
Ved siden af min almindelige kliniske uddannelse har jeg siden 80'erne interesseret mig for psykoterapi.
Dels psykodynamisk terapi af personlighedsforstyrrelser, dels interpersonel og kognitiv terapi af specielt angst og depression. Et særligt interesseområde er fødselsdepressioner og panikangst i forbindelse med fødsel.
Jeg har meget lang erfaring med at arbejde terapeutisk med disse grupper.

Jeg har siden 80'erne gået i supervision dels individuelt dels i gruppe. Jeg har 3 års egenterapi, som jeg er meget glad for og som har givet mig megen indsigt i mine egne reaktionsmåder.
Jeg er psykoterapeutisk uddannet på Bispebjerg hospital og på Psykoterapeutisk afdeling på Psykiatrisk Hospital.
Jeg er således godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab som vejleder i psykoterapi.

Fra oktober 1993 til november 1995 speciallægekonsulent med psykoterapeutiske opgaver ved Studenterrådgivningen ved Århus Universitet.
Til 1.05.2013 deltidspraksis som speciallæge i Psykiatri, hvor jeg specielt har interesseret mig for behandling af de ovennævnte grupper.
Stacks Image 84