FORLØB AF FØDSELSDEPRESSION

Forløbet af en fødselsdepression kan være utroligt vekslende fra kvinde til kvinde.

Fødselsdepressioner kan komme på alle tider efter en fødsel. De værste starter få uger efter fødslen og kan udvikle sig meget voldsomt, evt. blive til en egentligt psykose, dvs. sindssygdom (se senere). Det hyppigste er dog, at de starter 3 til 4 måneder efter fødslen. På det tidspunkt er man for længst kommen hjem fra fødeafdelingen, så hvis nogen skal opdage, hvor galt det står til, skal det være sundhedsplejersken eller den praktiserende læge. Særligt sundhedsplejersken har gode forudsætninger, fordi hun kommer i hjemmet hos kvinden og kan se hvordan hun klarer sig, håndterer barnet osv. Som nævnt senere kan mange kvinder dog godt kortvarigt holde en facade af at de har styr på det hele, hvis de ikke ønsker at nogen skal se, hvor forfærdeligt de virkelig har det.

Depressionen vil oftest udvikle sig snigende, men man kan også se meget voldsomme og hastigt udviklede tilfælde. De mest akutte tilfælde kan være fuldt udviklede i løbet af få dage, men det er sjældent. Kernesymptomerne er nævnt i forrige afsnit, men man skal være opmærksom på at nogle af dem sagtens kan mangle, og der kan også være andre symptomer end de nævnte. Fx kan smerter, svimmelhed, hjertebanken og andet kropsligt ubehag være et led i en depression eller angstlidelse.

Man skal også være opmærksom på, at en del kvinder kan have begyndende symptomer allerede under graviditeten. I cirka en tredjedel af alle tilfældene har kvinder med fødselsdepressioner haft begyndende angst eller depressive symptomer allerede før fødslen. Det er meget vigtigt at være opmærksom på sådanne begyndende symptomer, så man hurtigt kan sætte ind med hjælp og derved måske forhindre at depressionen udvikler sig.

Fødselsdepressioner varer ubehandlede i ca. ½ år, derefter svinder de af sig selv. Hos nogle varer de få uger, men de kan også blive kroniske og vare i flere år. Meget tyder på at hvis en depression ikke behandles øges risikoen for at den vender tilbage. Hertil kommer den lidelse som depressionen medfører samt den belastning den udsætter ens parforhold for. Det er derfor meget vigtigt at opspore fødselsdepressioner tidligt og sætte ind med støtte og/eller behandling. Forløbet kan være utroligt forskelligt. Fødselsdepressioner findes i alle sværhedsgrader og mange er milde og kræver ikke særligt behandling, men kan afhjælpes af en forstående ægtefælle eller en god sundhedsplejerske. Dette vil blive omtalt nøjere andet sted.